O nama

Djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce je pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima.

Centar pruža socijalne usluge i djeci i mlađim punoljetnim osobama koje imaju teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluge ili u zdravstvenoj ustanovi.

Centar pruža usluge pomoći u kući starijoj osobi kojoj je potrebna pomoć druge osobe, osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Osnivačka prava ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Sjedište Centra „Izvor“ je u Selcu, Emila Antića 20. Djelatnost provodimo i u Crikvenici, Basaričekova 39 (usluga organiziranog stanovanja) te Rijeci, u  prostoru CZSS Rijeka – Podružnica Obiteljski centar, Čandekova 23b, gdje je  smještena Služba za podršku udomiteljstvu.

 

Povijest – ”Od Dječjeg doma „Izvor“ do Centra ”Izvor”

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Izvor“ skrbio je za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi 95 godina. Od 1918. do 1930. godine u prostorijama današnjeg Dječjeg doma „Izvor“ djelovalo je Dječje oporavilište za slabunjavu djecu gradskih dječjih konaka i pučkih škola s područja Grada Zagreba. Oporavilište je od 1930. vodila Družba sestara milosrdnica reda sv. Vinka Paulskog. Po završetku 2. svjetskog rata oporavilište je postalo državna ustanova koja je zbrinjavala djecu bez adekvatne roditeljske skrbi.

Dom za djecu Zagreb osnovan je rješenjem Narodnog odbora Grada Zagreba, donesenim na 46-oj sjednici Gradskog vijeća od 30. ožujka 1955. godine i na 9. sjednici Vijeća proizvođača od 31. ožujka 1955. godine, a objavljen je u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 7. od 20. travnja 1955. godine. Postao je javnom ustanovom temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o ustanovama. Odlukom Upravnog vijeća od dana 19. lipnja 2000. godine naziv Doma izmijenjen je u Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Izvor.

Kontinuiranim, gotovo desetogodišnjim stručnim radom u procesu deinstitucionalizacije i transformacije, a u skladu s Planom deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. (2018.) i Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016, Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Izvor“ Selce dana 13. veljače 2015. godine, odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih, temeljem čl. 27. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), promijenio je naziv u Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce.