Poludnevni boravak

Uslugom poludnevnog boravka se jedan do pet dana u tjednu, od 4 do 6 sati dnevno osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece i mladih pružanjem niza aktivnosti koje uključuju prehranu, brigu o zdravlju, odgoj, socijalni rad, psihološku podršku, organizaciju slobodnog vremena i prijevoz.

Ciljevi poludnevnog boravka:

Opći cilj: otkrivanje unutarnjih snaga i potencijala djece i mladih kojima se osiguravaju uvjeti za razvoj pozitivnih razvojnih ishoda

Specifični ciljevi:

-učenje i razvijanje prosocijalnog ponašanja;
-otkrivanje i poticanje obiteljskih snaga i resursa;
-usvajanje kreativnih oblika provođenja slobodnog vremena;
-izvršavanje školskih obaveza;
-usvajanje i razvijanje radnih, higijenskih i kulturnih navika;
-unapređivanje roditeljskih vještina;
-primarna i sekundarna prevencija poremećaja u ponašanju;
-veća dostupnost socijalnih usluga obiteljima korisnika kroz aktivnosti mobilnog tima;
-senzibiliziranje lokalne zajednice za potrebe korisnika Programa;
-prevencija socijalne isključenosti i dječjeg siromaštva;
– prevencija izdvajanja djece iz obitelji;