Pomoć u kući – priprema i dostava obroka

U Strateškom planu transformacije i deinstitucionalizacije Dječjeg doma Izvor Selce 2014. godine razvoj usluge pomoć u kući postavljen je kao četvrti strateški cilj, usmjeren je na zadržavanje starijih osoba u njihovom domu, odnosno prevenciji socijalne izolacije starijih osoba te je u skladu s prioritetima Socijalnog plana Primorsko-goranske županije.

 

Usluga pomoći u kući namijenjena je starijim osobama ili osobama kojima je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe, a kojima pomoć ne mogu osigurati mlađi članovi obitelji u neposrednoj blizini. Obuhvaća pripremu i dostavu obroka u kuću korisnika.