Suradnja

Suradnja je jedan od izrazito važnih preduvjeta za pružanje kvalitetne socijalne usluge korisnicima. Suradnja u radu stručnog tima uz organizirane susrete i kontakte sa važnim članovima obitelji ili skrbnicima korisnika, uključuje i suradnju sa svim pojedincima ili organizacijama koje su važne za život korisnika i njegovu uključenost u zajednicu. Osnovna suradnja uključuje kontinuirane i redovite razmjene informacija s nadležnim CZSS. Nadalje, za svako dijete ili mladu osobu uključenu u naš rad neophodna je kvalitetna suradnja sa stručnom službom škole i učiteljima/profesorima. Također, kada je moguće trudimo se ostvariti suradnju s pedijatrom ili liječnikom korisnika. Ovisno o specifičnostima i potrebama korisnika surađujemo s trenerima, voditeljima slobodnih aktivnosti, poslodavcima, različitim udrugama i organizacijama koje mogu pridonijeti ostvarivanju ishoda korisnika i poboljšati kvalitetu njegovog života.

            Posebno područje rada stručnog tima uključuje i šire djelovanje u smislu senzibiliziranja javnosti i utjecaja na  mijenjanje postojećih i razvijanje novih lokalnih i nacionalnih politika ili procedura. Navedeno uključuje suradnju s nadležnim Ministarstvom, jedinicama lokalne samouprave, Fakultetima, ustanovama i organizacijama čije je djelovanje povezano sa područjem našeg rada. Svojim profesionalnim znanjem i iskustvom u suradnji s navedenim ustanovama pridonosimo u aktivnostima identificiranja socijalnih problema i potreba, osmišljavanju i razvijanju konkretnih procedura kao i razvijanju politika i programa koji poboljšavaju kvalitetu života naših korisnika ali i svih u društvu. To se posebno odnosi na zagovaranje i zaštitu dječjih prava u sustavu socijalne skrbi,  ali i u drugim sustavima  uključenih u život djeteta, kao i stvaranje prilika za veću uključenost naših korisnika u zajednicu – djece i njihovih roditelja i drugih članova obitelji (obrazovanje, zaposlenje, doprinos zajednici i sl). Važan dio senzibiliziranja javnosti uključuje i redovite objave i popularizaciju socijalnih usluga putem društvenih mreža, članaka objavljenih u novinama ili portalima, intervjuima, provedbom različitih predavanja i radionica za profesore, studente i šire građanstvo ili putem izdanih publikacija.