O nama

Djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce je pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima.

Centar pruža socijalne usluge i djeci i mlađim punoljetnim osobama koje imaju teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluge ili u zdravstvenoj ustanovi.

Centar pruža usluge pomoći u kući starijoj osobi kojoj je potrebna pomoć druge osobe, osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Osnivačka prava ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sjedište Centra Izvor je u Selcu, Emila Antića 20. Djelatnost provodimo i u Crikvenici (usluga organiziranog stanovanja) te Rijeci, gdje je smještena Služba za podršku udomiteljstvu, Brinju i Novom Vinodolskom (usluga poludnevnog boravka i savjetovanja i pomaganja).