EU projekti

Projekt Izvor promjene

Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj  u svrhu unaprjeđivanja infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu denstitucionalizacije

EU okvir

Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru:

 • Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“;
 • Investicijskog prioriteta 9a „Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici“; te
 • Specifičnog cilja 9a3 „Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture“.

Vrijednost projekta

6.799.630,27 kn

Iznos koji sufinancira EU

6.660.944,25 kn (projekt je financiran uz 100%-tni intezitet potpore EU)

Razdoblje provedbe projekta

2017.g. – 2020.g.

Nositelj projekta 

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor

Odgovorna osoba

Nikica Sečen, ravnatelj

+385 51 765 095

Partner na projektu

Centar za socijalnu skrb Rijeka

O projektu

Projektom će se povećati doprinos CPUZ Izvor i CZSS Rijeka u dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji u riziku na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kroz osiguranje adekvatnih infrastrukturnih uvjeta. Ulaganjem u infrastrukturu smanjiti će se vjerojatnost izdvajanja djece iz bioloških obitelji i povećati mogućnost pozitivnih razvojnih ishoda kod djece smještene u alternativne oblike skrbi tj. organiziranom stanovanju i u kvalitetnim udomiteljskim obiteljima.

Ciljevi i planirani rezultati projekta

 • povećati dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji u riziku na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kroz adekvatne infrastrukturne uvjete u CPUZ Izvor i CZSS Rijeka, a što će za rezultat imati:
  • povećanje kapaciteta za sprječavanje institucionalizacije djece za 4 nova korisnika
  • rekonstruirano 6 infrastrukturnih jedinica od kojih, 1 u Rijeci, 2 u Crikvenici, 2 u Novom Vinodolskom i 1 u Brinju

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor

Više informacija o fondu i operativnom programu

www.strukturnifondovi.hr

Projekt Snaga zajednice

Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za podršku procesu deinstucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

EU okvir 

Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, i to u okviru:

 • Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“;
 • Investicijskog prioriteta 9 iv. Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; te
 • Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Vrijednost projekta

5.492.897,69 kn

Iznos koji sufinancira EU

5.492.897,69 kn (projekt je financiran uz 100%-tni intezitet potpore EU)

Razdoblje provedbe projekta

2018.g. – 2021.g.

Nositelj projekta 

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor

Odgovorna osoba

Nikica Sečen, ravnatelj

+385 51 765 095

Partner na projektu

Centar za socijalnu skrb Rijeka

O projektu

Projekt će ojačati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji i tako pridonijeti socijalnoj uključenosti djece i mladih u Republici Hrvatskoj. Projekt uključuje pružanje izvaninstitucionalnih usluga za djecu i mlade do 25 godina, biološke i udomiteljske obitelj te, jačanje kapaciteta stručnih radnika kroz edukacije i superviziju radi pružanja usluga savjetovanja i pomaganja.

Ciljevi i planirani rezultati projekta

 • Ojačati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, a što će za rezultat imati:
  • pruženu podršku savjetovanja i pomaganja za 150 djece od strane CZSS Rijeka i 15 udomljene djece i mladih od strane Centra Izvor
  • pruženu uslugu organiziranog stanovanja za 8 mladih od strane Centra Izvor
  • pruženu uslugu poludnevnog boravka za 60 djece i mladih od strane Centra Izvor
  • pruženu podršku savjetovanja i pomaganja za 140 obitelji od strane CZSS Rijeka te, 30 udomiteljskih i 20 bioloških obitelji od strane Centra Izvor
  • osposobljenih 19 stručnjaka za pružanje specifičnih usluga

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor

Više informacija o fondu i operativnom programu

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program