Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu pomoć stručne osobe u stanu ili izvan stana osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Stan za program organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku  smješten je  u Crikvenici te je predviđen za smještaj šestero djece uzrasta od 7- 16/18. godina.