Poludnevni boravak

Usluga kojom se jedan do pet dana u tjednu 4 do 6 sati dnevno osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece i mladih pružanjem niza aktivnosti koje uključuju: socijalni rad, psihološku podršku, odgoj, organizaciju slobodnog vremena, prehranu, brigu o zdravlju i prijevoz.

Savjetovanje i pomaganje

usluga koja obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za dijete, te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Organizirano stanovanje

Usluga kojom se djeci i mladima tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu pomoć stručne osobe u stanu ili izvan stana osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Pomoć u kući

Usluga namijenjena osobama starijim od 65 godina ili osobama teže narušenog zdravstvenog stanja kojima pomoć ne mogu osigurati mlađi članovi obitelji, bračni drug ili skrbnik u neposrednoj blizini. Obuhvaća pripremu i dostavu gotovih obroka.

Podrška udomiteljstvu

Usluga koja obuhvaća promidžbu udomiteljstva, osnovno osposobljavanje udomiteljskih obitelji, superviziju udomitelja i savjetovanje i pomaganje udomiteljskih obitelji i udomljene djece.

Novosti

Izvor u brojevima

Od pokretanja usluge poludnevnog boravka 2008.g. do danas uslugu je koristilo korisnika, dok je uslugu savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji koristilo obitelji. Uslugu pomoći u kući – priprema i dostava obroka (namijenjena starijim osobama) koristilo je korisnika. Uslugu organiziranog stanovanja koristilo je 25 korisnika.

105

godina postojanja

180

Djece u poludnevnom boravku

25

Djece u organiziranom stanovanjnu

125

Korisnika usluge pomoći u kući

64

Savjetovanje i pomaganje

73

udomiteljskih obitelji u savjetovanju

Lokacije

Selce

Emila Antića 20

Crikvenica

Rijeka

Pulska 21

Brinje

Frankopanska 36

Novi Vinodolski

Antuna Mažuranića 5