Donacije

Centar Izvor Selce se financira iz sredstava državnog proračuna putem ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, što bi trebalo biti dovoljno za  najosnovnije potrebe djece i rada ustanove.

U rad naše ustanove vrlo često se uključuju i razni donatori koji poboljšavaju kvalitetu našeg programa a time i  samu kvalitetu života naših korisnika. Od srca zahvaljujemo svima onima koji su pomagali ili pomažu radu naše ustanove.