Savjetovanje i pomaganje

Savjetovanje i pomaganje uključuje osposobljavanje pojedinca da se samostalno suočava sa životnim problemima i koristi sve svoje potencijale.

Ono što je važno jest da vrlo često nije pojedinac jedini kojemu je potrebna pomoć, već savjetovanje može biti pruženo na razini cijele obitelji.

Ono uključuje pružanje podrške i savjetovanje roditeljima, podršku u kriznim situacijama, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, podršku u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga, savjetovanje oko odgojnih postupaka, savjetovanje adolescenata i obitelji i sl.

Savjetovanje i pomaganje u Centru Izvor moguće je u više oblika: grupno, individualno, u prostorijama Centra, u kući korisnika i sl. Stručni tim utvrđuje potrebe pojedinca i obitelji, educira o različitoj problematici ili pravima korisnika ili savjetuje roditelje o odgojnim pitanjima, pomaže u rješavanju problema, jača komunikacijske i socijalne vještine korisnika, radi s korisnicima na emocionalnoj regulaciji, promjeni ponašanja ili neželjenih obrazaca. Zapravo, pokušava zajedno s korisnikom koji je aktivan sudionik savjetodavnog procesa, doći do poboljšanja u bilo kojem relevantnom pitanju u tom trenutku.