Dokumenti

Financijska izvješća i planovi

2023.

Izmjena fin. plana 11-2023

Izmjena fin.plana 43-2023

Registar ugovora

Plan nabave za 2023.

Obrazloženje fin.plana 2023-2025

Projekcija Financijski plan 2024-2025

Financijski plan 2023.

 

2022.

Bilješke 

Obrasci financijskih izvještaja

Referentna stranica

Obrazloženje fin. plana 2022-2024

Odobreni plan 2022-2024

Izvješće o poslovnoj godini 2021

Izmjena plana nabave 2022

Financijski plan 2023

2021.

Financijski plan 2021

Registar ugovora

Plan nabave

Plan nabave izmjena

Financijski plan 2021 izmjena

Financijski planovi 2021 traženo

Bilješke

Registar ugovora

Financijski izvještaji

2020.

Plan Nabave Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor – 2020

Financijski plan 2020

Financijsko izvješće 31.12.2020

Bilješke

Referentna stranica i Potvrda FINE

Registar ugovora

2019.

Plan nabave za 2019.

Bilješke 31.12.2019.

Financijski plan 2019.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2019.

Referentna stranica i Potvrda Fine 31.12.2019.

Registar ugovora 2019.

Registar ugovora

2018.

Registar ugovora 2018

Financijski plan za 2018

Plan nabave za 2018.

Godišnje izvješće pravo na pristup informacijama

Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva

Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva ostali proizvodi 18

Ponudbeni list meso 18

Ponudbeni list prehrana 18

Poziv za dostavu ponude ostali preh. proizvodi

Poziv za dostavu ponude svježe meso 18

Troškovnik ostale potrepštine 18

Troškovnik svježe meso 18

Usklađeni pravilnik o provedbi jednostavne nabave 18

Referentna stranica i Potvrda FIN-e 31.12.18.

Bilješke 12-18.

Obrasci financijskih izvjestaja 31.12.2018. v 5.0.6.

2017.

Plan nabave početni 2017

Godišnje izvješće pravo na pristup informacijama

Financijski izvještaj 31.12.2017.

Bilješke 12 – 17

Obrazac plan nabave dopuna zaključni 2017.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba radova i usluga

Obrazac plan nabave dopuna zaključni 2017

Financijski plan za 2018

2016.

Plan nabave 2016

Plan nabave 01-03.2016.

Plan nabave zaključni 2016.

Financijski izvještaji 31.12.2016.

Registar ugovora

2015.

Plan nabave za 2015.(početni)

Plan nabave za 2015 (zaključni)

Financ.izvj. 31.12.2015

2014.

Plan nabave za 2014.(početni)

Plan nabave za 2014.(zaključni)

Financ.izvj. 2014

2013.

Konačni Plan nabave za 2013.

Registar ugovora javne nabave

2012.

Plan nabave 2012.

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Katalog informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o sprečavanju sukoba interesa