21. rujna 2022.

Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «vozač/kućni majstor/kotlovničar»

«Na temelju čl.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br.61/18) i prethodne  suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni  odnos:

-vozač/kućni majstor/kotlovničar

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–           srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja

–           nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17,130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

–           položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja (iznimno, ako se na natječaj ne javi niti jedan kandidat s položenim stručnim ispitom, budući da postoji neodgodiva potreba za zapošljavanjem kućnog majstora, Centar Izvor Selce može zaposliti izvršitelja/icu bez položenog stručnog ispita uz uvjet da ga položi u roku 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos)

–           položen vozački ispit B kategorije

–           poznavanje rada na računalu

–           1 godina radnog staža u struci

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, potvrdu o nekažnjavanju,  dokaz o školskoj spremi i stručnom ispitu, podaci o radnom stažu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na adresu Centar Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce u roku od 8 dana od dana objave.

Natječaj vrijedi od 21.9. do 28.9.2022. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                          Ravnatelj: Nikica Sečen

 

U ovome članku:
Podijeli na društvenim mrežama:

 

Facebook

 

Twitter
5/5
Podijeli na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram