Volontiranje

Koliko je neki čovjek vrijedan za svoju zajednicu ovisi ponajprije o tome koliko su njegovi osjećaji, misli i djela usmjereni na unapređivanje života drugih ljudi… ALBERT EINSTEIN

Prema Zakonu o volonterstvu NN 58/07: „Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno“.

U skladu s Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, naglasak je na poboljšanju kvalitete života u Domu kroz socijalno uključivanje korisnika, odnosno njihovo poticanje na sadržaje i usluge dostupne njihovim vršnjacima.

Ostvarene su slijedeće suradnje: SMART Rijeka, CTK Rijeka, Udruga invalida Grada Crikvenice, Centar za rehabilitaciju Fortica, Udruga Igra, Otvorena medijska grupacija, Jet ski savez Hrvatske, FRAMA, Ruže sv. Franje, zbor Semper Magis, udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“, Anglia Ruskin University, Cambridge, Obiteljski centar Primorsko goranske županije, udruga „Za bolji svijet“, Crveni križ Grada Zagreba, Međunarodni centar za život Rijeka- English camp i sl.

Tijekom 2011. godine s ukupno osam volontera sklopljen je volonterski ugovor.

INKLUZIVNO VOLONTIRANJE

S idejom “Od pomoći do samopomoći” , koja se zasniva na promjeni uloge korisnika socijalnih usluga u pružatelje socijalnih usluga, započeli smo početkom 2009. godine. Program se zasniva na poboljšanju problemskog funkcioniranja i osnaživanju psihičkog funkcioniranja korisnika kroz doprinošenje razvoju lokalne zajednice.

Prvi temelji projekta postavljeni su uključivanjem naših petnaest korisnika kao volontera na Sportskim igrama djece s teškoćama u razvoju 2009. godine, a volonterski angažman nastavljen je i 2010. i 2011. godine. Od 2009. godine petero punoljetnih korisnika sklopilo je Ugovor o volontiranju s Udrugom invalida Grada Crikvenice te su dva puta tjedno sudjelovali na radionicama u prostorima Udruge.

U 2010. godini za svoj volonterski angažman jedan korisnik dobiva nagradu Općine Lovran, a u 2011. godini korisnica dobiva priznanje udruge Smart.

U skladu s reformama sustava socijalne skrbi i planovima transformacije naše ustanove, početna ideja, formulirana je u prijedlog projekta pod nazivom „Projekt solidarnosti i partnerstva“. Projekt se provodio tijekom ožujka, travnja i svibnja 2011. godine, a zasnivao se na uključivanju djece s teškoćama u razvoju u programe i aktivnosti Doma.