Savjetovanje i pomaganje

Savjetovanje i pomaganje su usluge skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama, a pružaju se pojedincu i obitelji.

Psihosocijalno savjetovanje je aktivnost koja je kombinacija aktivnog slušanja i davanja savjeta u skladu sa osobnim poteškoćama gdje se korisnicima pomaže da istraže misli i osjećaje povezane sa prethodnim iskustvima. Savjetovanjem se omogućava korisnicima da dobiju jasnije uvide u ono što im se događa ta da u skladu s tim razmotre i druge mogućnosti kako razmišljanja i stavova tako i konkretnih koraka i djelovanja u smjeru željenih promjena.

Svrha savjetovanja je da se pomogne korisnicima u postizanju njihovih ciljeva, da rastu i razvijaju se kao ličnosti, da ublaže svoje teškoće i da djelotvornije funkcioniraju. U konačnici je svrha da se korisnik od početne pomoći koju sam zatraži okrene ka resursima i vještinama koje sam stječe i razvija bez pomoći savjetodavca.

Uslugu savjetovanja i pomaganja obitelji uključuje: pružanje podrške i savjetovanje roditeljima, podršku u kriznim situacijama, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, podrška u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga kroz individualni i grupni savjetodavni rad, jačanje roditeljskih kompetencija roditelja u riziku kroz osnaživanje roditelja za pozitivno roditeljstvo (brižno ponašanje, pružanje strukture, granica i vođenja, uvažavanje djeteta kao osobe te omogućavanje osnaživanja djeteta; jačanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina roditelja i sl.).

U okviru usluge provodi se i aktivnost unapređivanja roditeljskih vještina koja uključuje: utvrđivanje potreba roditelja, individualni i grupni rad s roditeljima u prostorijama ustanove, obiteljskoj kući i drugim mjestima po potrebi tijekom smještaja u ustanovi, odnosno tijekom boravka djece u obitelji tijekom vikenda i praznika; organizaciju zajedničkih aktivnosti roditelja i djece; jačanje roditeljskih kompetencija kroz osnaživanje roditelja za pozitivno roditeljstvo (brižno ponašanje, pružanje strukture, granica i vođenja, uvažavanje djeteta kao osobe te omogućavanje osnaživanja djeteta); jačanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina roditelja i sl.