Posttretman

Posttretman se definira kao kontinuirana podrška, planiranje i vođenje mlade osobe koja izlazi iz javne skrbi (Pathways Hanbook, 2004).

Pod pojmom „mladi koji izlaze iz skrbi“…. podrazumijevamo mlade koji zbog navršenih 18 ili 21 godina izlaze iz domova za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi (domovi za djecu), domova za odgoj (odgojni domovi), udomiteljskih obitelji i koji započinju samostalan život u zajednici.

Izlazak iz alternativne skrbi ključan je trenutak (a trebalo bi biti razdoblje) u životu mlade osobe, a priprema treba biti izgrađena na čvrstim temeljima stabilnih i pozitivnih individualnih iskustava, suvremenog teorijskog okvira i dobre prakse.

Posttretman kojeg provode stručni tim Centra „Izvor“ u suradnji s drugim pružateljima usluga:

a) usluga savjetovanja i pomaganja: pružanje pomoći i podrške korisniku u razdoblju prilagodbe na samostalan život, podrška u zadovoljenju svakodnevnih potreba, odnosno stanovanju i vođenju kućanstva, raspolaganju novcem, osobnom rastu i razvoju, zapošljavanju, obrazovanju, brizi o zdravlju, organizaciji slobodnog vremena i praktičnim vještinama; podršku u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga kroz individualni i grupni savjetodavni rad

b) provođenje radionica za prevenciju razvoja rizičnih ponašanja mladih u suradnji s Udrugom Terra.

c) uključivanje u program Kontakt – Centar za osnaživanje mladih iz alternativne skrbi, udruga Igra

d) uključivanje u druge posttretmanske programe (MMRH, udruga Most, itd)

e) zagovaračka politika