Pomoć u kući

Usluga Pomoć u kući Centra ”Izvor” Selce uključuje dostavu gotovih obroka u kuću korisnika.

Korisnici usluge pomoć u kući mogu biti:

–  osobe starije od 65. godina kojima pomoć ne mogu osigurati mlađi članovi obitelji, bračni drug ili skrbnik u neposrednoj blizini

– osobe teže narušenog zdravstvenog stanja (tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, kronični bolesnici, teže pokretne ili nepokretne osobe)

– osobe kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe