Poludnevni boravak

Poludnevni boravak je izvaninstitucijska usluga kojom se osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece i mladih u dobi od 7 do 18. godina. Usluga se pruža  jedan do pet dana u radnom tjednu,  četiri do šest sati dnevno,  ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Optimalni kapacitet usluge: 30 korisnika/-ica. Pravo na uslugu priznaje se rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Opći cilj: otkrivanje unutarnjih snaga i potencijala djece i mladih kojima se osiguravaju uvjeti za razvoj pozitivnih razvojnih ishoda

Specifični ciljevi:

  • povećati dostupnost socijalnih usluga obiteljima korisnika kroz aktivnosti mobilnog tima
  • unapređivanje roditeljskih vještina
  • senzibiliziranje lokalne zajednice za potrebe korisnika socijalnih usluga i razvoj kvalitetnog mrežnog pristupa pružanja socijalnih usluga u zaštiti djece i obitelji u lokalnoj zajednici
  • prevencija rizičnih oblika ponašanja djeteta:

– razvijanje samopouzdanja

– razvijanje samokontrole

– razvijanje socijalnih vještina i širenje socijalne mreže,  međusobno druženje i stjecanje prijateljstava; razvijanje tolerancije

– razvijanje navika zdrave prehrane, razvijanje higijenskih navika

– izgradnja pozitivnih stavova prema obrazovanju, kulturi, sportu i drugim vrijednostima

– razvijanje radnih navika, samostalnosti i odgovornosti

– razvijanje empatije i asertivnosti

– uspješno savladani nastavni sadržaji, uspješan završetak razreda te upis u željenu srednju školu