Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu pomoć stručne osobe u stanu ili izvan stana osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Stan za program organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku  smješten je  u Crikvenici te je predviđen za smještaj šestero djece uzrasta od 7- 16/18. godina.

 

Ciljevi rada odgajatelja u organiziranom stanovanju:

– prevencija rizičnih oblika ponašanja kod djece

– usvojene navike zdrave prehrane i kulturnog ponašanja tijekom jela

– sposobnost planiranja obveza, razvijanje kulturnih navika ophođenja i širenje socijalnih mreža

– učenje djece prepoznavanju svojih i tuđih emocija, razvijanje empatije kod djece

– razvoj interesa kod djece za kulturno- umjetnička i sportska događanja  (odlazak u kino, kazalište, na izlete i sportska događanja)

– osamostaljivanje djece i priprema za samostalan život; savladavanje osnovnih kućanskih vještina (kuhanje, glačanje, pranje i sl.)

– savladani obrazovni sadržaji i uspješan završetak razreda djeteta

– uspješna suradnja sa nastavnicima i stručnom službom škole