Novosti

Upute za posjetitelje institucija

Upute-za-posjetitelje-institucija

Oglas – Javna prodaja osnovnih sredstava

Oglas-javna-prodaja-osnovnih-sredstava

Poziv na dostavu ponude – Nabava usluga

Poziv-za-dostavu-ponude-uprav.i-admin.SZ-18

Prilozi :

Prilog 1. Pozivu na dostavu ponude -Ponudbeni list

Prilog 2. Pozivu na dostavu ponude – Izjava o nepostojanju razloga isključenja

Prilog 3. Pozivu na dostavu ponude -Troškovnik

Prilog 4. Pozivu na dostavu ponude – Izjava o iskustvu stručnjaka


Selce 01.12.2017. – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka, 24. kolovoza 2017. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Unaprijeđenje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovim projektom želi se povećati dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji u riziku na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kroz osiguranje adekvatnih infrastrukturnih uvjeta.  Ulaganjem u infrastrukturu smanjit će se vjerojatnost izdvajanja djece iz bioloških obitelji i povećati mogućnost pozitivnih razvojnih ishoda kod djece smještene u alternativne oblike skrbi tj. organiziranom stanovanju i u kvalitetnim udomiteljskim obiteljima. Projekt ukupne vrijednosti 6.660.944,25 kuna trajat će 33 mjeseca.

Selce 31.03.2017. – POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce priprema projekt za financiranje iz EU fondova pod nazivom Izvor promjene. Projektom se želi povećati dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji u riziku Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kroz adekvatne infrastrukturne uvjete za unaprjeđenje izvaninstitucionalnih usluga.

Za provedbu projekta Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce nedostaju zakonske ovlasti za propisivanje mjera iz Obiteljskog zakona, Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o udomiteljstvu koje predlažu i izriču centri za socijalnu skrb. Takve mjere preveniraju izdvajanje djece iz bioloških i udomiteljskih obitelji, poboljšavaju izradu sveobuhvatne  obiteljske procjene, te olakšavaju donošenje odluka o pružanju različitih izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Ovaj Poziv se stoga odnosi samo na centre za socijalnu skrb koji mogu jačanjem infrastrukturnih uvjeta poboljšati provedbu svojih aktivnosti koje se odnose na procese deinstitucionalizacije i sprječavanje institucionalizacije i time pridonijeti projektnom cilju.

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce poziva potencijalne partnere odnosno centre za socijalnu skrb  na uključenje projektno partnerstvo. Projektni partneri se uključuju u projekt po sljedećim kriterijima:

  • Potencijalni partner mora biti registriran na području Primorsko-goranske ili Ličko-senjske županije
  • Potencijalni partner mora djelovati na području Primorsko-goranske i/ili Ličko-senjske županije
  • Potencijalni partner mora imati osnovan Tim za udomiteljstvo u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika Centra za socijalnu skrb i podružnice, čl. 16
  • Potencijalni partner mora imati osnovan Odjel za obitelj i brak u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika Centra za socijalnu skrb i podružnice, čl. 14
  • Potencijalni partner mora imati potrebe za infrastrukturnim ulaganjima koje mogu poboljšati ili ubrzati propisivanje mjera iz Obiteljskog zakona, Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o udomiteljstvu

U odgovoru na ovaj poziv, molimo dostavite:

  1. Izvadak iz Sudskog registra ustanova Republike Hrvatske
  2. Potvrda Porezne uprave da su ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – u izvorniku;
  3. Statut
  4. Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
  5. Kratak opis potreba za ulaganjima

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce donijeti će Zaključak o odabiru partnera na temelju zadovoljavanja gore navedenih kriterija, a što će se potvrditi dostavljenim dokumentima navedenim pod 1-5.

Na ovaj Poziv molimo odgovoriti pismeno elektronskom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20, 51266 Selce najkasnije u ponedjeljak 3.travnja 2017.g.

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce