Natječaji za posao

Selce, 21.09.2022.

Ur. broj: 54-529/22.

                                                                                                                           «NARODNE NOVINE»

                                                                          Službeni list Republike Hrvatske

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «vozač/kućni majstor/kotlovničar»

«Na temelju čl.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br.61/18) i prethodne  suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni  odnos:

-vozač/kućni majstor/kotlovničar

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:        

–           srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja

–           nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17,130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

–           položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja (iznimno, ako se na natječaj ne javi niti jedan kandidat s položenim stručnim ispitom, budući da postoji neodgodiva potreba za zapošljavanjem kućnog majstora, Centar Izvor Selce može zaposliti izvršitelja/icu bez položenog stručnog ispita uz uvjet da ga položi u roku 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos)

–           položen vozački ispit B kategorije

–           poznavanje rada na računalu

–           1 godina radnog staža u struci  

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, potvrdu o nekažnjavanju,  dokaz o školskoj spremi i stručnom ispitu, podaci o radnom stažu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.                                     

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na adresu Centar Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce u roku od 8 dana od dana objave.

Natječaj vrijedi od 21.9. do 28.9.2022. godine.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                          Ravnatelj: Nikica Sečen                     


natjecaj-socijalni-radnik-12.8.2022

——————————————————————————————————————-

«Na temelju čl.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br.61/18) i prethodne  suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni  odnos:

-čistačica

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:        

–           osnovna škola

–           nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17,130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, potvrdu o nekažnjavanju,  dokaz o školskoj spremi.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.                                     

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na adresu Centar Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce u roku od 8 dana od dana objave.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                          Ravnatelj: Nikica Sečen                     


KUHAR/KUHARICA

Radno mjesto

Mjesto rada: SELCE, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada:

 • Rad vikendom i praznikom
 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 22.11.2021.

Natječaj vrijedi do: 8.12.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije: Opis poslova:

 • priprema obroka za korisnike usluge boravka
 • priprema obroka za korisnike usluge pomoći u kući
 • poslovi nabave potrebnih namirnica, potrošnog i drugog materijala
 • poslovi čišćenja i održavanje prostora i opreme kuhinje i pomoćnih prostorija
 • rad u skladu sa HACCP standardima
 • sudjelovanje u izradi tjednog jelovnika u skladu sa potrebama i zdravstvenim stanjem korisnika
 • drugi poslovi po nalogu ravnatelja sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu

Centar za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, Emila Antića 20, 51266 Selce raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J
                                                                       za radno mjesto

-kuhar/kuharica  – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme kao zamjena za odsutnog radnika

 UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:         
– završeno srednjoškolsko obrazovanje                                                  
– položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, dokaz o školskoj spremi, podaci o radnom stažu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843 .                            

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR SELCE

Ravnatelj: Nikica Sečen

Kontakt:


PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA-PRIPRAVNIK

Radno mjesto

Mjesto rada: SELCE, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada:

 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.11.2021 ; natječaj vrijedi do: 22.11.2021

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: Traži se pripravnik

Ostale informacije:

OPIS POSLOVA:

–           psihološka podrška za korisnike poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja,

–           psihološka podrška za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja bioloških ili udomiteljskih obitelji

–           psihološka podrška za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima

–           psihološka podrška za korisnike usluge savjetovanja i pomaganja posvojiteljskoj obitelji

–           sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada Centra

–           predlaganje novih programa i metoda rada u skladu s potrebama korisnika

–           suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb i ostalim relevantnim ustanovama i organizacijama

–           praćenje i primjena propisa

–           vođenje propisane evidencije i dokumentacije

–           kontinuirano stručno usavršavanje

–           obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i voditelja Odjela sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu.

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–           diplomski sveučilišni studij psihologije

–           poznavanje rada na računalu

–           položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, dokaz o stručnoj spremi, podaci o radnom stažu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.                                     

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti poštom na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR SELCE

Kontakt:


Selce, 13.10.2021.

Ur. broj: 54-504/21.                                                                                                                            «NARODNE NOVINE»

                                                                            Službeni list Republike Hrvatske

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «vozač/kućni majstor/kotlovničar»

«Na temelju čl.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br.61/18) i prethodne  suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni  odnos:

-vozač/kućni majstor/kotlovničar

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:        

–           srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja

–           nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17,130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

–           položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja (iznimno, ako se na natječaj ne javi niti jedan kandidat s položenim stručnim ispitom, budući da postoji neodgodiva potreba za zapošljavanjem kućnog majstora, Centar Izvor Selce može zaposliti izvršitelja/icu bez položenog stručnog ispita uz uvjet da ga položi u roku 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos)

–           položen vozački ispit B kategorije

–           poznavanje rada na računalu

–           1 godina radnog staža u struci  

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, potvrdu o nekažnjavanju,  dokaz o školskoj spremi i stručnom ispitu, podaci o radnom stažu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.                                     

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na adresu Centar Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce u roku od 8 dana od dana objave.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                          Ravnatelj: Nikica Sečen       


              

natjecaj_vozac_cis

——————————————————————————————————————–
UPRAVNO VIJEĆE
URBROJ: 54-148/21.
Selce, 23.03.2021.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 31. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20., Upravno vijeće Centra temeljem svoje Odluke od 23. ožujka 2021. g. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje ravnatelj/a/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20.

Uvjeti:

Za ravnatelj/a/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete :

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se  na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelj/a/icu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, u skladu s čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom  zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru Izvor Selce, kao voditelju zbirke podataka, da  može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ravnatelj/a/icu imenuje Upravno vijeće Centra, na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelj/a/icu.

Upravno vijeće Centra će sa izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju i pribavljene suglasnosti, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti u izvorniku ili preslici: 

 1. Diplomu o stručnoj spremi
 2. Potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje)
 3. Dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, (ugovor o radu ili potvrda poslodavca )
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
 6. Životopis

Kandidati su u prijavi dužni  navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu. Ukoliko kandidat priloži preslike traženih dokumenata, Upravno vijeće zadržava pravo uvida u izvornike priložene dokumentacije.

U slučaju da kandidat uz prijavu dostavi dokument u obliku elektroničkog zapisa, isti mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili mjerodavnog tijela.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se

             CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR SELCE, Emila Antića 20.

s naznakom « Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj»,

 u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja u Narodnim Novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Upravnog vijeća:              Desiree Pečaver, prof. pedagogije

——————————————————————————————————————–

Selce, 29.3.2021.
Ur. broj: 54-169/21.
«NARODNE NOVINE»
Službeni list Republike Hrvatske

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «psiholog/psihologinja»

«Ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike raspisuje

                                               J A V N I   N A T J E Č A J

                               za prijam u radni odnos na  radno mjesto

-psiholog/psihologinja  – 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme

UVJETI:

– diplomski sveučilišni studij psihologije

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

– minimalno 1 god. radnog iskustva na traženim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, dokaz o stručnoj spremi, položenom stručnom ispitu i odobrenju za samostalan rad, podaci o radnom stažu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti poštom na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

                                                                                                                             Ravnatelj:   Nikica Sečen

—————————————————————————————————————

Selce, 10.06.2020.

Ur. broj: 54-323/20.

«NARODNE NOVINE»

Službeni list Republike Hrvatske

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «odgajatelj/odgajateljica»

«Centar za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-odgajatelj/odgajateljica  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–              diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih, obrazovnih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili logopedije

–              položen stručni ispit

–              1 god. radnog staža u struci

–              poznavanje rada na računalu

–              položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, podaci o radnom stažu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj:   Nikica Sečen


Ur. broj: 54-593/18.

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «socijalni radnik/socijalna radnica»

«Centar za pružanje usluga u zajednici  Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-socijalni radnik/socijalna radnica  – 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–              diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

–              položen stručni ispit u djelatnosti socijalne skrbi

–              1 godina radnog staža u struci

–              poznavanje rada na računalu

–              položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj:   Nikica Sečen

————————————————————————————————————————————————

Selce, 16.03.2018.

Ur. broj: 54-153/18.

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «socijalni radnik/socijalna radnica»

«Centar za pružanje usluga u zajednici «Izvor» Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-socijalni radnik/socijalna radnica  – 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–             diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

–             položen stručni ispit

–             1 godina radnog staža u struci

–             poznavanje rada na računalu

–             položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj:

Nikica Sečen


Ur. broj: 54-650/17.

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «odgajatelj/odgajateljica»

«Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce,

raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-odgajatelj/ odgajateljica  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Odjel za poludnevni boravak Brinje, Frankopanska 36.,  Brinje

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

– diplomski sveučilišni studij  iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili logopedije

– položen stručni ispit

– 1 godina radnog staža u struci

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj:

Nikica Sečen

———————————————————————————————————————————————————————
Selce, 08.06.2017.
Ur. broj: 54-288/17.

«NARODNE NOVINE»

Službeni list Republike Hrvatske

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «socijalni radnik/socijalna radnica»

 1. Centar za pružanje usluga u zajednici «Izvor» Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                          N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

 -socijalni radnik/socijalna radnica  – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–              diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

–              položen stručni ispit

–              1 godina radnog staža u struci

–              poznvanje rada na računalu

–              položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj:

Nikica Sečen

———————————————————————————————————————————————————————
Selce, 08.06.2017.
Ur. broj: 54-287/17.

«NARODNE NOVINE»

Službeni list Republike Hrvatske

-predmet: Objava raspisivanja natječaja za radno mjesto «psiholog/psihologinja»

«Centar za pružanje usluga u zajednici «Izvor» Selce, Emila Antića 20., 51266 Selce raspisuje

                                                                         N A T J E Č A J

                                                                       za radno mjesto

-psiholog/psihologinja  – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

–              diplomski sveučilišni studij psihologije

–              položen stručni ispit

–              1 godina radnog staža u struci

–              poznavanje rada na računalu

–              položen vozački ispit B-kategorije

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolbu, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju, , dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (HZMO), presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj kandidat mora podnijeti na gornju adresu u roku od 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“

Ravnatelj:

Nikica Sečen

———————————————————————————————————————————————————————
UPRAVNO VIJEĆE

URBROJ: 54-145/17.

Selce, 23.03.2017.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 153., 154 i 155. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 31. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20.,  Upravno vijeće Centra temeljem svoje Odluke od 23. ožujka 2017. g. raspisuje

NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje ravnatelj/a/ice

                   Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, Emila Antića 20.

Uvjeti:

Za ravnatelj/a/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete :

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se  na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelj/a/icu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/a/icu imenuje Upravno vijeće Centra na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelj/a/icu.

Upravno vijeće Centra će sa izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili preslici:

 1. Diplomu o stručnoj spremi
 2. Potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje)
 3. Dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju (ugovor o radu ili potvrda poslodavca )
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
 6. Životopis

Kandidati su u prijavi dužni  navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu. Ukoliko kandidat priloži preslike traženih dokumenata, Upravno vijeće zadržava pravo uvida u izvornike priložene dokumentacije.

U slučaju da kandidat uz prijavu dostavi dokument u obliku elektroničkog zapisa, isti mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili mjerodavnog tijela.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se

             CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR SELCE, Emila Antića 20.

s naznakom « Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj»,

 u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja  u Narodnim Novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Desiree Pečaver, prof. pedagogije