Kontakt

Centar za pružanje usluga u zajednici “IZVOR ” Selce

Emila Antića 20

Selce 51266

 

telefon, faks: 051/765-095

OIB: 75733262824

IBAN HR7223900011100011749

Računovodstvo: tel/fax 051/765-092

e-mail:

izvor@centarizvorselce.hr

ravnatelj@centarizvorselce.hr

strucnitim@centarizvorselce.hr

 

Ravnatelj: Nikica Sečen, dipl.socijalni pedagog defektolog