Javna nabava

Poziv za dostavu ponude za ostale prehrambene proizvode

Troškovnik – ostale potrepštine

Ponudbeni list

Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva
———————————————————————————————————————-
Poziv za javnu nabavu za izvođenje građevinskih radova na objektu Brinje-IP

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Troškovnik

PRILOG 3. Nacrt Ugovora

Građevinski projekt

Strojarski projekt

Elektroprojekt

———————————————————————————————————————-

Poziv za javnu nabavu za dostavu ponuda za kombi-SZ

PRILOG 1. Ponudbeni list
PRILOG 2. Troškovnik – tehničke specifikacije

———————————————————————————————————————-

Poziv za javnu nabavu za dostavu ponuda za izradu dokumentacije u svrhu legalizacije objekta.

Popratna dokumentacija:

1. Ponudbeni list

2. Troškovnik za izradu dokumentacije