Javna nabava

OBAVIJEST

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce objavio je 04.03.2020. godine dokumentaciju o nabavi u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave „Građevinski radovi u Rijeci i Novom Vinodolskom (nabava podijeljena u dvije grupe)“ evidencijski broj: 06/13-2019-IP, CPV 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji, koja je dostupna od 10.3.2020. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ pod objavom broj:

2020/S 0F2-0009247. Procijenjena vrijednost nabave je 1.917.830,00 HRK bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 06.04.2020. do 13:00 sati.

Centar Izvor Selce
————————————————————————————–

Poziv za dostavu ponuda-edukacija za stručne radnike-SZ

2.1. PRILOG 1. Ponudbeni list

2.2. PRILOG 2. Troškovnik
————————————————————————————–
Poziv za dostavu ponude za nabavu informatičke opreme-19.11.2019.

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Troškovnik

————————————————————————————–

Poziv za dostavu ponude za izradu plastične stolarije i roleta

Prilog 1. Ponudbeni list-plastična stolarija

Prilog 2. Troškovnik.-plastična stolarija

————————————————————————————–

Poziv za dostavu ponude : građev.radovi Brinje-IP

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Troškovnik

PRILOG 3. Nacrt Ugovora

Građevinski projekt

Strojarski projekt

Elektroprojekt

————————————————————————————–

Poziv za dostavu ponuda-nabava građevinskih radova Brinje 11.09.2019.

Troškovnik – 1. izmjena

————————————————————————————-

Poziv za dostavu ponude za građ.radove u Brinju 23.8.19.

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Troškovnik

PRILOG 3. Nacrt Ugovora

Građevinski projekt

Strojarski projekt

Elektroprojekt

Odluka o početku postupka nabave-građ.radovi Brinje

—————————————————————————————–
Poziv za dostavu ponude za ostale prehrambene proizvode

Troškovnik – ostale potrepštine

Ponudbeni list

Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva
———————————————————————————————————————-
Poziv za javnu nabavu za izvođenje građevinskih radova na objektu Brinje-IP

PRILOG 1. Ponudbeni list

PRILOG 2. Troškovnik

PRILOG 3. Nacrt Ugovora

Građevinski projekt

Strojarski projekt

Elektroprojekt

———————————————————————————————————————-

Poziv za javnu nabavu za dostavu ponuda za kombi-SZ

PRILOG 1. Ponudbeni list
PRILOG 2. Troškovnik – tehničke specifikacije

———————————————————————————————————————-

Poziv za javnu nabavu za dostavu ponuda za izradu dokumentacije u svrhu legalizacije objekta.

Popratna dokumentacija:

1. Ponudbeni list

2. Troškovnik za izradu dokumentacije