EU natječaji

Naziv projekta: Izvor promjene

Kratki opis projekta:

Cilj projekta: Povećati dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u ruziku na području PGŽ i LSŽ kroz adekvatne infrastrukturne uvjete u Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce i Centru za socijalnu skrb Rijeka

Očekivani rezultati: Smanjen broj osoba u institucijama, rekonstruirano i opremljeno 6 infrastrukturnih jedinica, projekt promoviran prema ciljnim skupinama

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 6.660.944,25 kn

Razdoblje provedbe: od travnja 2017. Godine do prosinca 2019. godine

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (link – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz predmet nabave – Nabava građevinskih radova –Brinje. I ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se uključe. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt Dokumentacije za nadmetanje mogu se dostaviti do 12.12.2018. godine, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Izvjesce

Kontakt osoba za više informacija: Ravnatelj Nikica Sečen