Dokumenti

2012201320142015201620172018
Plan nabave
2012.
Konačni Plan
nabave za 2013.
Plan nabave za
2014.(početni)
Plan nabave za
2015.(početni)
Plan nabave
2016
Plan nabave
početni 2017
Financijski plan za 2018
Odluka o imenovanju
sluzbenika za informiranje
word_icoRegistar ugovora
javne nabave
Plan nabave za
2014.(zaključni)
excel_icoPlan nabave za
2015 (zaključni)
excel_icoPlan nabave
01-03.2016.
Godišnje izvješće pravo na pristup informacijamaGodišnje izvješće pravo na pristup informacijamaexcel_icoPlan nabave za 2018.
Odluka o ustrojavanju
kataloga informacija
Financ.izvj.
2014
excel_icoFinanc.izvj.
31.12.2015
Plan nabave
zaključni 2016.
Financijski izvještaj 31.12.2017.
Katalog
informacija
excel_icoFinancijski izvještaji
31.12.2016.
Bilješke 12 - 17
Zahtjev za pristup
informacijama
Registar ugovoraPravilnik o jednostavnoj nabavi roba radova i usluga
Odluka o sprečavanju
sukoba interesa
Obrazac plan nabave dopuna zaključni 2017