Usluge

Centar „Izvor“ Selce pruža slijedeće socijalne usluge:

  • uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlade od 7 do 21 godine,
  • uslugu organiziranog stanovanja za djecu i mlade od 16/18 do 21 godine, uz povremenu podršku,
  • uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci od 7 do 21 godine,
  • uslugu savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima,
  • uslugu savjetovanja i pomaganja djeci i mladima, te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima,
  • uslugu pomoći u kući